Ούτε στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 9 Φεβρουαρίου, εκλέχτηκε ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης του SYMPARASTATHSΔήμου Μεγαρέων.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συζήτηση και ψηφοφορία στην συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου από την οποία δεν είχε εκλεγεί Συμπαραστάτης.

Από τις δύο συνεδριάσεις έχει γίνει προφανές ότι η Διοίκηση του Δήμου είναι απρόθυμη να συμβιώσει με τον Συμπαραστάτη έχοντας αιτιολογήσει την απροθυμία της στην κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου ο οποίος δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος της αμοιβής του.
Παρά ταύτα, η εμμονή του κ. Δημήτρη Χατζήνα είναι αυτή η οποία υποχρέωσε την Διοίκηση του Δήμου να προβεί στην διαδικασία επιλογής αφού με τις ενέργειές του πέτυχε να λάβει εντολή ο Δήμος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή Συμπαραστάτη.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του κ. Χατζήνα, οι δημότες έχουν την ανάγκη του Συμπαραστάτη προκειμένου να αντιμετωπίζεται ο αργός ρυθμός και ενδεχομένως μονομερής τρόπος με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στον Δήμο Μεγαρέων.
Ο κ. Δ.Χ. ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον ρόλο του Συμπαραστάτη και για να διευκολύνει τον Δήμο δήλωσε ότι προσφέρει τις διαμεσολαβητικές του υπηρεσίες αφιλοκερδώς.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 20/1 αφενός δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Συμπαραστάτη αλλά και ο κ. Χατζήνας υπέβαλε ένσταση και επιφυλάχθηκε να υποβάλλει τους λόγους της ένστασης γραπτώς.

YPOCHFIOI_SYMPARASTATESΥπήρξαν δύο κυρίως λόγοι για την ένστασή του.
Αφενός δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο δικαίωμα από το άρθρο 20 του συντάγματος να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αποτελεί τον ιδανικό υποψήφιο ο οποίος χαρακτηρίζεται από «εγνωσμένο κύρος και εμπειρία», προϋποθέσεις δηλαδή για την επιλογή του καταλλήλου προσώπου για την θέση του Συμπαραστάτη.

Το εγνωσμένο κύρος και η εμπειρία του κ. Χατζήνα αλλά και των συνυποψηφίων του, δεν συνεκτιμήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση. Δηλαδή το συμβούλιο δεν έλαβε γνώση των προσόντων καθενός υποψηφίου.

Τους λόγους της ένστασης υπέβαλε γραπτώς ο κ. Χατζήνας μετά την σύγκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 9/2. Ο ίδιος δεν παρέστη στην εν λόγω συνεδρίαση θεωρώντας ότι τέτοιου είδους αντιμετώπιση από το προεδρείο τον υποτιμά.
Όμως έθεσε τον εαυτό του και πάλι στην κρίση του Συμβουλίου.

Στο συμβούλιο διαβάστηκαν οι λόγοι της ένστασης του κ. Χατζήνα και αξίζει να αναφέρουμε την παρέμβαση του ανεξαρτήτου Συμβούλου κ. Κλεάνθη Βαρελά ο οποίος ρώτησε τι πρόκειται να συμβεί αν και η τρέχουσα ψηφοφορία δεν ανεδείκνυε Συμπαραστάτη, για να λάβει την απάντηση από τον Δήμαρχο «θα δούμε εν ευθέτω χρόνω»

Αποτελέσματα ψηφοφορίας
Αικατερίνη Ιωάννα Σταμπόλα 9 ψήφοι
Γιώργος Ηλίας 5
Γιώργος Σχινάς
Νίκος Σωτηρίου 9
Δημήτρης Χατζήνας 2
Λευκά 2