Με έμφαση στην δημοτική αστυνομία, ο Δήμος Μεγάρων κάνει τον προγραμματισμό του, έτους 2016, για την πρόσληψη 10 μονίμων DHMOS_MEGAREWNυπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Ο προγραμματισμός γίνεται μετά από οδηγία η του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αναλογία μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.
Στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως και της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουν αποχωρήσει από τον Δήμο Μεγαρέων 57 υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότησης ή μετάταξης.
Σύμφωνα με την αναλογία απολύσεων / προσλήψεων δεν δικαιολογείται ο αριθμός 10 αλλά η Διοίκηση του Δήμου θεωρεί ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9/2 και η απόφαση του οργάνου  αιτιολογεί τον εξής προγραμματισμό:
4 υπάλληλοι για την Δημοτική Αστυνομία
2 υπάλληλοι με πτυχίο πληροφορικής
1 μηχανολόγος μηχανικός
1 κοινωνικός λειτουργός
1 διοικητικού / λογιστικού
1 κλάδου διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όλες οι θέσεις προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δήμου μετά την συγχώνευση Μεγάρων και Νέας Περάμου.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ενώ  τέως Δήμαρχος Γιάννης Μαρινάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι κατά την διαμόρφωση του καλλικαρατικού Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αναφέρεται, ο κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο οποίος τότε βρισκόταν στην αντιπολίτευση, είχε κρατήσει αρνητική στάση στην πρόβλεψη του Εσωτερικού Κανονισμού για θέσεις προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.
Τώρα ευλόγως ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι δικαιώνεται για τις τότε επιλογές του.