Με τους Δήμους Φυλής, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας συμπράττει ο Δήμος Μεγαρέων στο πλαίσιο προγράμματος Δήμος Μεγαρέωνεπισιτισμού του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας.
Συντονιστής ο Δήμος Φυλής.
Επίσης ο Δήμος Μεγαρέων πρόκειται να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».
Αμφότερες τις συνεργασίες ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 23/6.