Κατ’ αρχήν απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων για την σύμπραξη με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής ώστε να ωφεληθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Η εν λόγω σύμπραξη αποτελεί μια ευκαιρία για τον Δήμο Μεγαρέων να αυξήσει τις κοινωνικές του δράσεις και να συμμετέχει σε όσο μερίδιο του αναλογεί στις παροχές ανθρωπιστικής βοήθειας οι οποίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση