Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε συλλογή τροφίμων ELENH_RHGA_2_250και ρουχισμού, προς ενίσχυση του έργου της Κιβωτού του Κόσμου.
Η εν λόγω ανθρωπιστική οργάνωση είχε απευθύνει έκκληση για τρόφιμα και ρουχισμό, προκειμένου να στηρίξει εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Χίο, όπου συνεχίζουν να καταφθάνουν καθημερινά πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδεία, Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ρήγα, δήλωσε σχετικά:

«Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο να μαζευτούν όλα αυτά τα βασικά είδη, ώστε να ενισχυθεί το έργο του πατέρα Αντωνίου στην Κιβωτό του Κόσμου.
Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω την εθελοντική ομάδα «Σώμα Έρευνας & Διάσωσης» και ιδιαίτερα τον Κ. Ανδρέα Σουριτζίδη για την διάθεση δύο αυτοκινήτων της ομάδας καθώς και για την βοήθειά τους στην μεταφορά των πραγμάτων στην έδρα της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό».