Την λύπη για το ατύχημα στα ΕΛΠΕ και την συμπαράσταση στους τραυματίες και τις οικογένειές τους εκφράζει ο Δήμος Ελευσίνας με ανακοίνωσή του.
Δηλώνει δε την αποφασιστικότητά του να συνεργαστεί με οποιονδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αίτια τα οποία το προκάλεσαν και να αποδοθούν οι ευθύνες.ΕΛΠΕ ατύχημα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ο Δήμος Ελευσίνας εκφράζει τη λύπη του για το ατύχημα στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο καθώς και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειες τους.
Το σημερινό συμβάν είναι το σοβαρότερο από σειρά περιστατικών που έχουν συμβεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Η κατάσταση αυτή μας προβληματίζει σε ότι αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.
Δυστυχώς η ευρύτερη περιοχή μας έγινε για μια ακόμη φορά πρώτη είδηση στο πανελλήνιο εξαιτίας ενός βιομηχανικού ατυχήματος.
Ο Δήμος Ελευσίνας καλεί:
1. Τη διοίκηση των ΕΛΠΕ να ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια εργαζόμενους, φορείς και κατοίκους της περιοχής για τα αίτια του συμβάντος
2. Το ΚΕΠΕΚ Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου να πραγματοποιήσει άμεσα έλεγχο για την τήρηση ή μη των μέτρων ασφαλείας τόσο από την εταιρεία όσο και από τους υπεργολάβους. Να απαιτήσει τη δημοσιοποίηση της ανάλυσης των αιτιών του ατυχήματος
3. Το Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν αν :
α) Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης (shut down)
β) αν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών συντήρησης ήταν τέτοιο ώστε να επιτρέπει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας ή εάν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα η τήρηση των μέτρων ασφαλείας θεωρείτο δευτερευούσης σημασίας.
Ο Δήμος θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πλευρές του συμβάντος και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν».