Τη δυνατότητα να έχουν οι Δήμοι αποκλειστικό και κυρίαρχο ρόλο στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με ποιον τρόπο θα διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους, τις σύγχρονες τεχνολογίες στη βάση επιτυχημένων ευρωπαϊκών πρακτικών, υποστήριξε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Γ. Πατούλης.
Τη σχετική τοποθέτηση έκανε στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρο η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα που αφορά στους Δήμους και πρέπει να γίνει με συμπράξεις Δήμων. Στόχος για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού παραμένει η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης που θα εφαρμόζει – σε επίπεδο πόλης- την ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης απορριμμάτων, θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος για τους κατοίκους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Πατούλης.

«Μπορούμε να συνεργαστούμε οι Δήμοι μεταξύ μας, και δεν χρειαζόμαστε ενδιάμεσους για αυτό, μπορούμε  να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές, να εκμεταλλευθούμε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα» προσέθεσε και κάλεσε την Περιφέρεια εάν θέλει να είναι χρήσιμη, να στηρίξει θεσμικά στην προσπάθεια των Δήμων για να καταστεί λιγότερο δαιδαλώδες το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο».

Για τον Ιούνιο η ΚΕΔΕ προγραμματίζει ημερίδα για την διαχείριση απορριμμάτων με συμμετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν πρακτικές κρατών-μελών της ΕΕ και πρότυπα διαχείρισης τα οποία εφαρμόζουν διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.PATOYLHS_PERIFEREIA_SYNANTHSH_550