Το γραφείο Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας Δέδε – Παπαγιάννη  σε συνεργασία με την Κλινικό Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπεύτρια Ελευθερία Μουστάκα διοργανώνει τον πρώτο κύκλο με θέμα :

«Μεγαλώνοντας ευτυχισμένα παιδιά»

Σκοπός του Α΄ Εκπαιδευτικού Κύκλου Σεμιναρίων είναι να βοηθήσει στην έγκαιρη και αποτελεσματική PAIDAKIαναγνώριση και διαχείριση των δυσκολιών παιδιών νηπιακής και παιδικής ηλικίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ενδεχομένως συνυπάρχουν περαιτέρω προκλήσεις (διαζύγιο, απώλειες, ασθένειες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες).
Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

  • Πως πρέπει να διαχειρίζεται ο γονέας τις δυσκολίες του παιδιού στο διάβασμα (13/02)
  • Πως μπαίνουν οι κανόνες και τα όρια. Ο ρόλος της τιμωρίας και της επιβράβευσης (20/02)
  • Η βελτίωση της αυτοεκτίμησης, η εκμάθηση σωστών τρόπων επικοινωνίας και η διαχείριση των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν (27/02)
  • Η σωστή διαχείριση της επιθετικότητας , τα όρια στη χρήση του διαδικτύου και ο σχολικός εκφοβισμός (05/03)
  • Οι φοβίες και το άγχος στη νηπιακή και παιδική ηλικία (19/03)
  • Η διαχείριση της απώλειας, του πένθους και του διαζυγίου (2/4)

Εισηγήτριες
Δέδε Αργυρώ, Λογοθεραπεύτρια
Μουστάκα Ελευθερία, MSc Κλινικός Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

Έναρξη : Σάββατο 13/02/2016
Ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίων: Σάββατο     Ώρα: 18:00 – 20:00
Χώρος Διεξαγωγής: Γραφείο Λογοθεραπείας – Ψυχολογίας, Κεντρική Πλατεία Μεγάρων
Πληροφορίες και εγγραφές : 2296028796- 6979155046
Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή και μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε όποιο/α
από τα παραπάνω ενδιαφέρεται.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι 10/2