Την προτροπή προς τον Δήμο Μεγαρέων να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου aporimatoforo.pngΔιαχείρισης Απορριμμάτων, όπως προκύπτει από την σχετική οδηγία της Περιφέρειας Αττικής, εκφράζει ο δημοτικός συνδυασμός «Τώρα» του Γιώργου Μπερδελή.
Η προτροπή βασίζεται στην εναρμόνιση του Δήμου με την νέα στρατηγική της Περιφέρειας για την διαχείριση απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα, η αναφορά γίνεται στην ενέργεια της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου να αποστείλει στους Δήμους Οδηγό Σύνταξης τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.
Βάσει αυτής της απόφασης οι καλούνται πλέον οι Δήμοι να αναλάβουν τον ουσιαστικό ρόλο της διαχείρισης των απορριμμάτων τους και όχι μόνον της απλής αποκομιδής και απόθεσης τους σε χώρους εκτός των πόλεων.

Η σχετική ανακοίνωση του «Τώρα» έχει ως εξής:
«Η επικαιρότητα αφορά στη νέα στρατηγική της Περιφέρειας για τη διαχείριση απορριμμάτων.
Η στρατηγική αυτή παίρνει σάρκα και οστά μέσω της ενέργειας της Περιφερειάρχου κ. Ρένας Δούρου να αποστείλει στους Δήμους Οδηγό Σύνταξης τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.
Στην ουσία και με την απόφαση αυτή, οι δήμοι καλούνται πλέον να αναλάβουν τον ουσιαστικό ρόλο της διαχείρισης των απορριμμάτων τους και όχι μόνον της απλής αποκομιδής και απόθεσης τους σε χώρους εκτός των πόλεών μας.
Η νέα αυτή στρατηγική έχει θεμέλιο λίθο της τη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή δημιουργίας τους, δηλαδή τον διαχωρισμό τους την ώρα που αυτά παράγονται στα σπίτια μας και στους χώρους εργασίας μας.
Το γεγονός αυτό δικαιώνει πλήρως το «Τώρα», καθώς ήδη από το δημοσιευμένο προεκλογικό μας πρόγραμμα, υποστηρίξαμε αυτή την μορφή διαχείρισης απορριμμάτων, ως την πιο ενδεδειγμένη για το σοβαρό αυτό πρόβλημα.
Όμως, το πρόβλημα κάθε άλλο παρά επιδερμικό είναι και η λύση του ανάγετε σε ύψιστης σημασίας για την υγεία των κατοίκων τόσο για το παρόν όσο και για τις μελλοντικές γενιές.
Γι’ αυτό καλούμε την σημερινή διοίκηση του δήμου να μην αντιμετωπίσει τη σύνταξη «Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων» με μια απλή λογική γραφειοκρατίας και διαχείρισης.
Θεωρούμε πως πρέπει να αναδείξει το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα και να το προσεγγίσει συνολικά με συμμέτοχο όλη την κοινωνία και συγκεκριμένα τους δημοτικούς συνδυασμούς, τους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες.
Δεν έχουμε ανάγκη από ένα σχέδιο που θα καλύψει μια γραφειοκρατική υποχρέωση προς το κράτος, αλλά μια συνολική μακρόπνοη στρατηγική η οποία θα περιορίσει τα προβλήματα και θα εξασφαλίσει το αγαθό της δημόσιας υγείας με σεβασμό στο περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές.
Η διαχείριση των απορριμμάτων εκτός του ότι καταδεικνύει τον βαθμό πολιτισμού του κάθε εμπλεκομένου, αποτελεί και ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για το κοινωνικό σύνολο».TWRA200