Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του σωματείου Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων σε Γενική Επαναληπτική Συνέλευση η οποία θα Βύζας Μεγάρων, Βύζαςπραγματοποιηθεί την 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Θέογνις, 28ης Οκτωβρίου 62 Μέγαρα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015
  2. Τροποποίηση Καταστατικού , σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο ( Ν 2725/99)
  3. Συζήτηση για την λειτουργία και το μέλλον της ομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο