Τα μέλη του Βύζαντα προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου την Κυριακή 14 Ιουνίου, BYZAS_TRANSPARENTώρα 109:30 στην αίθουσα του Θέογνι.

Ημερήσια διάταξη

  1. Απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2014-2015
  2. Τροποποίηση Καταστατικού, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο (Ν. 2725/99)
  3. Συζήτηση για την λειτουργία και το μέλλον της ομάδας