Πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα, στην οποία έγινε η κατανομή των αξιωμάτων, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παλαιμάχων του Βύζαντα την Δευτέρα 25 Μαΐου.
Τα μέλη έχουν προέλθει από την Γενική Συνέλευση της 18/5.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ιερόθεος Μαργέτης
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κυριακόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κώστας Γιαννακάρης
Ταμίας: Ιερόθεος Κορόγιαννης
Έφορος τμ. Ποδοσφαίρου: Γιάννης Σταυράκης
Μέλη: Θεόδωρος Θεόδωρος, Στέφανος Ζωγράφος, Γιώργος Μπεθάνης, Κώστας Προίσκος
Αναπληρωματικά μέλη: Θωμάς Μωραΐτης, Μελέτης  ΠανταζήςBYZAS_PALAIMAXOI_NEO_DS_1

BYZAS_PALAIMAXOI_NEO_DS_2