Με εκπροσώπους των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συναντήθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Βοήθεια στο ΣπίτιΈνωσης Δήμων Ελλάδος Γιώργος Πατούλης.
Τα δύο μέρη συζήτησαν την έλλειψη του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία του εν λόγω προγράμματος το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια και κάνει σοβαρή παρέμβαση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Η συγκεκριμένη έλλειψη δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και όχι μόνο στην χρηματοδότησή του.

Το Βοήθεια στο Σπίτι λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2015 και είναι ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση εκ μέρους της κυβέρνησης ώστε να υπαχθεί στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ώστε να είναι σταθερό και να λειτουργεί με εργασιακή μονιμότητα.

Το αίτημα των εργαζομένων στηρίζουν η ΚΕΔΕ και ο Γ. Πατούλης. Πρόκειται δε να κινητοποιηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση και να συνεχίσει η λειτουργία του προγράμματος και το 2016

Προγραμματίζεται να υπάρξει κοινή συνάντηση με τους συναρμόδιους υπουργούς
αλλά και άλλους οργανισμούς προκειμένου να τεθούν τα θέματα και επιπλέον να υπάρξουν διευκρινήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης για το αν θα προχωρήσει η υλοποίηση των προβλέψεων του ν. 4277/2014, άρθρο 64, που αφορά στην εκχώρηση της άσκησης των υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» σε ιδιώτες.