Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ασφαλής διαχείριση των κενών μέσων συσκευασίας φυτοφαρμάκων» διοργανώνει ο Δήμος Μεγαρέων.FYTOFARMAKA150
Εισηγήτρια του θέματος η κ. Φρατζέσκα Υδραίου, Διευθύντρια του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.
Στο δημαρχείο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18.30 μ.μ.

Η διαχείριση συσκευασιών των φυτοφαρμάκων είναι θέμα κρίσιμης σημασίας για τα Μέγαρα αφού αυτά υπηρετούν την φυτική παραγωγή με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου €1,2 εκατομμύρια. Η δε φυτική παραγωγή προκαλεί ετήσια εισροή κεφαλαίων στην τοπική οικονομία, ύψους περίπου €45 εκατομμυρίων.
Συνεπώς είναι πρωταρχική υποχρέωση των αγροτών να διαχειρίζονται όπως οφείλουν τις μεγάλες ποσότητες των συσκευασιών φυτοφαρμάκων οι οποίες μένουν πίσω, πολύ δε περισσότερο να τις διαχειρίζονται ανειδίκευτοι εργάτες γης χωρίς να έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον νόμου 4036/12, από το 2016 οι αγρότες έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων βάσει των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής.