Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων της 21/4 ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Χοροζάνης

Αντώνης Χοροζάνης
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Μεγαρέων Αντώνης Χοροζάνης

ζήτησε να ληφθεί απόφαση καταδίκης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία «βάζει χέρι» στα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, Περιφερειών και άλλων Δημοσιών Οργανισμών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Τέτοιες αποφάσεις θα έχουν αποτέλεσμα την παραπέρα περικοπή κοινωνικών δαπανών, προβλήματα στην λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών και στην μισθοδοσία των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έθεσε το θέμα προς συζήτηση επικαλούμενος το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαρέων καλύπτεται από την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Μεγαρέων, το πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι ότι εάν δεν τίθετο το θέμα εκ μέρους της ΛΣ, δεν υπήρχε καμία πρόθεση ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης αποτελούσε υποχρέωση του ΔΣ να καταδικάσει την ΠΝΠ όπως άλλα δημοτικά συμβούλια της χώρας.
«Κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχυροποιεί την συνολική αντίδραση ενάντια σε τέτοιου είδους αποφάσεις», καταλήγει ο κ. Αντώνης Χοροζάνης