Από την Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ανακοινώθηκε ότι από 28 Ψεκασμοί καταπολέμησης κουνουπιώνέως 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος  του προγράμματος επιγείων ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Οι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν σε Μέγαρα, Μάνδρα-Ειδυλλία, Ασπρόπυργο, Φυλή και Ελευσίνα.
Ιδιαίτερα στα Μέγαρα οι ψεκάστηκαν οι περιοχές Ρέμα Γιώργη, Ρέμα Μαυρατζιά, Ρέμα Καμάρας, Ρέμα Έξω Βρύσης, ΠΕΟΑΚ (έναντι Τροχαίας), τερματικός αγωγός ομβρίων (θέση Σταθμός Προαστιακού Σιδηροδρόμου Μεγάρων)

Αναλόγως της αποτελεσματικότητας του Α’ κύκλου θα προσδιορισθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών οι οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος.