Την διοργάνωση αγώνα δρόμου με τίτλο «Αγώνας δρόμου αλληλεγγύης» αποφάσισε να διοργανώσει το Συμβούλιο LAIKOS_AGWNAS_DROMOY_200της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.
Πρόκειται για αγώνα δρόμου απόστασης 15 χιλιομέτρων, Πάχη – Νέα Πέραμος – Μέγαρα με σκοπό την συλλογή τροφίμων και φαρμάκων προς ενίσχυση των αντίστοιχων κοινωνικών δομών του Δήμου Μεγαρέων.
Το ΣΔΚΜ έλαβε κατ’ αρχήν απόφαση να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος ανοικτός αγώνας δρόμου και όρισε 4 μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΣΔΚ Νέας Περάμου και του Ηρόδωρου.
Τα μέλη εκ μέρους του ΣΔΚΜ τα οποία ορίσθηκαν είναι οι Η. Μουσταΐρας, Σ. Αιγινίτης, Δ. Βόρδος και Κ. Μακρυγιάννης.
Η ημερομηνία θα ορισθεί από την Ο.Ε. και το αντίτιμο της συμμετοχής θα είναι τρόφιμα και φάρμακα.