Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΚΠΕΔ ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ampelwnas_sq.jpgαμπελουργούς για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2015-2016.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δράσεις

  • Ποικιλιακή μετατροπή αμπελώνων
  • Μετεγκατάσταση αμπελώνων

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την 15η Μαΐου 2015.

Πληροφορίες: Νικόλαος Οικονόμου, Αγάπη Κυριακίδου
Τηλ: 2131600812 & 2105540195, Fax: 2105563100,
e-mail: noikonomou@patt.gov.gr.