Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται στους παραγωγούς οι οποίοι ampelwnas_sq.jpgεπιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 15 Μαϊου 2016 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Eλ. Βενιζέλου 82,  Ελευσίνα).
Δικαιολογητικά:

  1. Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των δύο τουλάχιστον προηγούμενων αμπελουργικών περιόδων
  2. Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας
  3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
  4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος
  6. Φωτ/φο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
  7. Φωτ/φα παραστατικών ιδιοκτησίας

Για περισσότερες πληροφορίες η αρμόδια υπηρεσία (Eλ. Βενιζέλου 82,  Ελευσίνα  τηλ 2131600812).