Μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για απόκτηση νέας άδειας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών ampeli.jpgαμπέλου έτους 2016.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων minagric.gr
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των επιμέρους κριτηρίων εκλεξιμότητας.
Υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης κατά την υποβολή της αίτησης στο τηλέφωνο 1540.
Το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης λήγει την 15 Απριλίου 2016.