Και ο Δήμος Μεγαρέων εφαρμόζει τις 100 δόσεις

Μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν και οι Δήμοι να εφαρμόζουν μέτρα ελάφρυνσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς αυτούς και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα με δυνατότητα ακόμα και πλήρους απαλλαγής των προσαυξήσεων.
Οι οφειλέτες μπορούν να μπουν στο καθεστώς των 100 δόσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Μεγαρέων ανακοίνωσε ότι δέχεται ερωτήσεις για πληροφορίες καθημερινά στην Ταμιακή Υπηρεσία, τηλέφωνο 22960 81 909.