Κατηγορία: Συνεδρ.Οργαν. ΟΤΑ

Δήμος Μεγαρέων

12/7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 12 Ιουλίου 2017, ώρα 20:30...

Δήμος Μεγαρέων

Δήμος Μεγαρέων: 4 Ιουλίου ο απολογισμός πεπραγμένων του 2016

Τον απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2016 κάνει η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων...

Δήμος Μεγαρέων

21/7 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 21/6/2017, ώρα 20:30 Ημερήσια...

Δήμος Μεγαρέων

25/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνδεριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 25/5/2017 ώρα 20:30 Ημερήσια...

22/5 συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 22/5/2017, ώρα 21:00...

Δήμος Μεγαρέων

9/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 9/5/2017, ώρα 20:30 Ημερήσια...

Δήμος Μεγαρέων

4/5, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 4/5/2017, ώρα 20:30 Ημερήσια...

28/4 συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Την 28/4/2017, ώρα 21:00 συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων...

Δήμος Μεγαρέων

Δήμος Μεγαρέων: 20/4, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει την Πέμπτη 20/4/2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων...

Δήμος Μεγαρέων

5/4, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 5/4/2017, ώρα 20:30 Ημερήσια...